Projekt: "Badanie odporności pszenicy na choroby powodowane przez grzyby z rodzaju Fusarium” jest realizowany przez Katedrę Fitopatologii i Nasiennictwa, Katedrę Agronomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na zlecenie Krajowej Federacji Producentów Zbóż.